Kemik Dansitometri

Kemik Dansitometri
Kemik erimesi olarak bilinen osteoporoz; kemikteki kalsiyumun, daha doğrusu kemik kütlesinin azalmasıdır. Kemiğe sağlamlığını veren kalsiyumdur ve kemikteki kalsiyum azalınca kemiğin direnci, sağlamlığı azalır, kırılma olasılığı artar. 35 yaş civarı ve sonrasında kadınlarda daha belirgin olmak üzere kemik yoğunluğu her yıl eksilmeye başlar. Kemiklerdeki bu eksilmeyi tespit etmek amacıyla kemik yoğunluğu ölçümü yapılır. Kemik erimesini ve kırık gelişme riskini tespit etmenin en geçerli yolu bazı kemiklerdeki (kalça ve omur kemikleri) kemik yoğunluğunun "Kemik Dansitometri" yöntemiyle ölçülmesidir. Daha sonra ilaç tedavisi alınırken tedavinin etkinliği ve kemik kazancının gösterilmesi için bu ölçümün zaman zaman tekrarlanması gereklidir.