Klinik Laboratuvar

KLiNiK LABORATUVAR HiZMETi - ANALiZ LABORATUVAR

Euromed Görüntüleme ve Tanı Merkezinde Tıbbi laboratuvar hizmetleri sağlanmaktadır. Tüm Biyokimya, Mikrobiyoloji, Hormon, Hematoloji

testleri son teknolojiye sahip sistemlerle, dalında uzman ekibimizin kontrolü ile kısa sürede ve kesin saptamalarla sonuçlandırılmaktadır.