Ekokardiyografi Holter

ULTRASONOGRAFi - USG
Ultrason görüntülemesi, organları, yumuşak dokuyu ve kan akımını incelemek için yaygın olarak kullanılan ve maliyet etkinliği olan bir radyolojik görüntüleme yöntemidir. Hastanın cildine tutulan bir transdüserden vücuda gönderilen yüksek frekans ses dalgalarıyla çalışmaktadır. Bu transdüser dokudan ve kandan bir yankı olarak gönderilen ses dalgalarını da almaktadır. Bu yankılar ultrason makinesi tarafından, hastanın yanındaki bir monitörde görülebilen eş zamanlı görüntülere çevrilmektedir.

RENKLI DOPPLER - USG
Doppler sonografi ikinci bir ultrason yöntemidir, iç vücut yapısını görüntülerken aynı zamanda kan akışını saptamak ve görüntülemek için kullanılmaktadır. Doppler sonografi esas olarak, kardiyak fonksiyon incelemesi için olduğu kadar, vücudun herhangi bir yerindeki bir kan akışı anormalliğinin incelenmesi ve damarsal hastalıklar için de kullanılmaktadır.

EKOKARDIOGRAFi
Ultrasonografi cihazı ile ses dalgalarını kullanarak renkli olarak kalp boşluklarının incelenmesini sağlar. Kardiolog doktorlar tarafından yapılmaktadır.