KadıköyŞifa Kadıköy Hast.

KadıköyŞifa Kadıköy Hastanesi radyoloji ünitesinde Euromed Görüntüleme ve Tanı Merkezi olarak hizmet vermekteyiz. 

Radyolojik tetkikler:
  • Bilgisayarlı Tomografi
  • Mammografi 
  • Ultrasonografi/Renkli Doppler USG
  • Digital direkt Röntgen
  • Digital Röntgen/Floroskopi
  • Kemik Dansitometri
  • Görüntüleme rehberliğinde biyopsi ve girişimsel tetkikler