KadıköyŞifa Ataşehir Hast.

KadıköyŞifa Ataşehir Hastanesi radyoloji ünitesinde Euromed Görüntüleme ve Tanı Merkezi olarak hizmet vermekteyiz. 

Radyolojik tetkikler:
 • Manyetik Rezonans Görüntüleme (1.5T)
 • Multislice Bilgisayarlı Tomografi
 • Digital Mammografi (Full Field Mammografi)
 • Digital Meme Tomosentez görüntüleme
 • Stereotaksik meme biyopsisi
 • Ultrasonografi/Renkli Doppler USG
 • Digital direkt Röntgen
 • Skolyoz ve boy grafileri 
 • Digital Röntgen/Floroskopi
 • Kemik Dansitometri
 • Panoramik Röntgen
 • Görüntüleme rehberliğinde biyopsi ve girişimsel tetkikler