Vakum biopsi nedir ?

Vakum memede izlenen bir takım radyolojik  bulguların histopatolojik tanısı için kullanılan biopsi tekniğidir. Cut biopsi (kesici iğne) biopsilerine göre daha kalın,  ve bir girişte daha çok doku alınmasına olanak sağlayan iğnelerle yapılan biopsi sisteminin genel adıdır. Biopsi esnasında uygulanan vakum ile doku iğnenin içine doğru çekilmekte ve daha fazla doku temini sağlanmaktadır. Böylece tanı değeri daha yüksek, hata payı daha az olan miktarda doku temin edilmektedir. Vakum biopsi işlemi esnasında sonografi, stereotaksik mamografi veya magnetik rezonans sistemleri  işleme rehberlik etmektedir.  Vakum biopsiler genellikle sonografide görülmeyen, tanı için daha fazla dokunun istendiği mikrokalsifikasyon varlığında stereotaksik mamografi sistemleri rehberliği ile, veya sadece MR da görülen lezyonlar için MR rehberliğinde kullanılmaktadır. Sistemin tek dezavantajı malzeme fiyatının cut biopsi sistemlerine göre belirgin yüksek oluşudur. Hali hazırda sadece mamografide görülebilen mikrokalsifikasyonlarda  veya sadece MR da görülebilen lezyonlarda en seçkin biopsi metodudur.