Radyolojik Tetkikler

Dijital Mamografi Nedir?

Meme kanseri görülme sıklığı endüstri toplumlarında ve şehirli kadınlarda daha fazla olmak üzere giderek artmaktadır. Batı kaynaklı istatistiklerde hayat boyu meme kanseri görülme olasılığı her 8-10 kadında birdir. Meme kanserinden ölüm oranları kadınlarda kansere bağlı en sık ikinci ölüm nedenidir. En önemli tarama yöntemi mamografidir. Tarama yöntemlerinden beklenen klinik olarak saptanabilir kitle formu almadan erken dönemde meme kanseri tanısı konulması ve tedaviye imkan sağlamasıdır. Mamografinin tarama yöntemi olarak kullanılması ile meme kanserine bağlı ölüm oranlarındı %30-40 varan azalma gösterilmiştir.

Dijital Mamografi nasıl çekilir ?

Mamografi tetkikini X-ışını kullanılarak memenin görüntülenmesidir. X-ışınının bilinen istenmeyen etkilerinden sakınmak için yeni teknoloji dijital sistemler son derece düşük dozlarla görüntülemeye olanak sağlamaktadır. Dijital görüntüleme yöntemleri özellikle yoğun meme paterni bulunan olgularda daha yüksek tanı değerlerine ulaşmaktadır.

 

Merkezimizde Dijital Mamografi en az ışın veren full field dijtal mamografi cihazları kullanılarak yapılmaktadır. Takip tetkiklerinde karşılaştırılarak değerlendirme erken meme kanseri tanısına ulaşmada son derece önemlidir. Merkezimizde yapılan tüm mamografiler PACS sistemimizde dijital ortamda saklanmakta ve karşılaştırılarak değerlendirilmektedir.