Girişimsel Tetkikler

Girişimsel Radyoloji Nedir?

Girişimsel radyoloji yöntemleri daha önce saptanmış kitle, sıvı birikimleri, enfeksiyon alanları veya abse gibi patolojilerin görüntüleme rehberliğinde lezyon alanına iğne yardımı ile ulaşarak bu alanların örneklenmesidir.

 

Meme, prostat, tiroid, karaciğer, akciğer, böbrek, kemik veya yumuşak doku kitlelerinden görüntüleme rehberliğinde ince iğne veya kalın iğne yardımı hücre veya doku örneği alınarak patolojik incelemeye gönderilir. Ayrıca abse veya sıvı kolleksiyonları görüntüleme rehberliğinde tanı amacı ile örneklenebilir veya tedavi amacıyla boşaltılabilir.

 

Girişimsel Radyoloji Neden yapılır?

Girişimsel radyoloji alanındaki işlemler günümüze kadar hızla gelişmiş ve hemen her organ sisteminde iyi veya kötü huylu tümör tanısı, sıvı kolleksiyonlarının içeriğinin enfekte olup olmadığı, kan elemanı taşıyıp taşımadığı araştırılabilir. Girişimsel tanı yöntemleri Ultrasonografi (USG), Bilgisayarlı Tomografi (BT), Mammografi, Manyetik Rezonans (MR) veya skopi rehberliğinde gerçekleştirilmektedir.

 

Merkezimizde;

  • İnce İğne Aspirasyon Biyopsi
  • Tru-Cut (Kalın İğne) Biyopsisi
  • Organ Biyopsileri
  • Apse Drenajı

 

işlemleri yapılmaktadır.