Radyolojik Tetkikler

Ultasonografi Nedir? Neden Çekilir?

Ultrasonografi ile görüntüleme, batın içi organları, tiroid ve meme gibi yüzeyel organları değerlendirmek için yaygın olarak kullanılan ilk basamak görüntüleme yöntemidir. X-ışını içermemesi ve ses dalgaları ile zararsız şekilde görüntülemeye olanak sağlaması ile gebe ve çocuklar dahil herkes için güvenilir bir yöntemdir.

 

Görüntülecek alana tutulan bir transduserden (prob) vücuda gönderilen yüksek frekans ses dalgalarıyla çalışmaktadır. Bu transduser dokudan yansıyarak geri gelen ses dalgalarını almakta ve matematik algoritmalarla gri skalada görüntüye dönüştürmektedir. İnceleme dinamik ve gerçek zamanlı yapıldığından incelemeyi yapan hekimin bilgi ve deneyimi tanıyı doğrudan etkileyen faktördür.